Cítil jsem, jak se mé tělo zvedá nahoru, vnímal jsem kolem sebe barevné tóny a spleť jakýchsi úzkých cárů či
špagetek, které obklopovaly černé krátery.

Vše se slévalo do zlatého prostoru a já do této jiné
dimenze krátce nahlédl. Tento vjem jsem přenesl do
svých maleb.

Vývoj však jde dál, objevuji stále nové
linie a formy.

Dnes se zabírám figurativními motivy. Zdeformované
postavy odrážejí zdeformovaný svět i lidské povahy,
kterých je vždy a všude dost.