Galerie výtvarného umění v Ostravě - 11.6.- 27.7.2002

11. 6. - 27. 7. 2002 Velký sál Domu umění - Výstavu zahajuje Petr Holý

"Zlomem v tvorbě Josefa Odrášky byla jistě monumentální malba překvapivě civilní motivace, námětů až nečekaně neatraktivních, jakýchsi periferních zátiší stavenišť, realizovaných až v drasticky rozměrných plochách. Snad volné asociace na americký fotorealismus, vynucující si zamyšlení nad nediskutovatelnou konkrétností a doposud opomíjenou věcností odložených životních reálií."

Vilém Jůza, 1993

Od doby uvedení výstavy Skupiny 4 v Galerii bratří Čapků v roce 1993, k níž se vztahuje uvedený citát, došlo v Odráškově tvorbě k řadě významových i formálních posunů, jimž však zůstává společná polarita drsné věcnosti a meditativní fantazie. Současné inspirace našly výraz v nezaměnitelném Odráškově rukopisu vzájemně se prolínajících linií, vytvářejících autonomní vesmír hledání cesty. Urputnost Odráškovy cesty za osobitým projevem vedla od komorních grafických počátků přes cenu za malbu na krajském salónu 1992 až k sérii výstav monumentálních obrazů s pochvalnými recenzemi v Opavě, Francii, Itálii, Mexiku a Japonsku. Autor, který se výrazně podílí na obrazu regionální tvorby posledního desetiletí, je svými díly zastoupen v MG Brno, GVU Ostrava, Musée de La Publicité v Paříži, Muzeu moderního umění v japonské Toyamě a v dalších veřejných sbírkách v Německu, Polsku, USA. 

Zpět na seznam fotogalerií