Muzem a galerie Dačice - Slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení v sobotu 23. října 2010 v 15 hod.

Zdánlivě nezúčastněně prohlíží Odráška věci a prostory člověkem opuštěné. Neuhlazuje drsnou realitu, nehledá v ní jiné obsahy či symboly jiného světa. Jednoduchými a čitelnými prostředky, bez intelektuálských kalkulací, vede diváka k pochopení prosté úvahy nad smyslem rozporuplnosti věcí. „Nefotogenické“ životní reálie, záběry ze stavenišť, průmyslových provozů a městských periférií, pojednané s filosofickým ponorem, byly v 90. letech vystřídány monumentálními malířskými koncepcemi, jež těží ze složitosti životních osudů. V Odráškových malbách ji symbolizuje změť linií, z nichž autor vytváří objemy metafyzických objektů.

Cesta Josefa Odrášky za osobitým projevem vedla postupně k řadě tematických výstav, k účasti na mezinárodních přehlídkách, k ceně krajského Salonu 1992 a konečně k mnoha autorským výstavám, z nichž uveďme alespoň Galerii bratří Čapků v Praze (1993), soubornou výstavu v opavském Domě umění (1995), výstavu ve Výtvarném centru Chagall (1996), v Galerii F.ASporka v Kuksu (2000) a zejména soubornou výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě (2002). Sérii doplňují výstavy v Itálii a Francii.

Zpět na seznam fotogalerií