Výstava - Retrospektiva - Muzeum města Brna, Špilberk - květen 2014

Do výtvarného života výrazně promluvil v sedmdesátých letech účastí v řadě kolektivních výstav, kde představil svá díla v oboru užité grafiky.

Odráškova rozsáhla pedagogická praxe brání autorovi v odtržení od publika, jeho metodou není monolog, jímž by se ujišťoval o své neomylnosti, ale harmonie v dialogu.

Jeho tvorba je poznamenána neustálým hledáním, zkouší nové techniky a technologie, v poslední době třeba paint brush, fotoplátno, velkoformátové tisky. V jeho díle lze najít vlivy několika uměleckých směrů či proudů, od recionálních tendencí (představovaných dílem př. Zdeňka Sýkory a Milana Grygara) až po americký fotorealismus a postmoderní konceptuální vlivy. Od komorních grafik se v průběhu let přenesl až k abstraktní tvorbě a od ní až k novějším médiím (objekt, instalace). Na výstavě v ostravském Domě umění v roce 2002 se mezi obrazy, velkoformátovými kolážemi i kašírovanými objekty například objevila i instalace – „Křeslo pro hosta“, satira virtuálního světa, klamného a uměle vytvořeného mediálního obrazu našeho života se všemi jeho neskutečnými atributy.

Zpět na seznam fotogalerií